InaDance – Miss & Mister Indonesisch Festival – Almere


Tijdens de vierde editie van de Miss & Mister Indonesisch die voor het eerst in 2014 in het schouwburg Almere gehouden werd, trad InaDance een tweetal dansen op in de finale ronde.

Waar staat Miss & Mister Indonesisch voor?

Miss & Mister Indonesisch is een cultureel evenement op non-profit basis, georganiseerd door stichting Anak Belajar. Het is de bedoeling van Miss en Mister Indonesisch om de 2de en 3de generatie jongeren met een Indonesische afkomst te herinneren aan de mooie en verfijnde cultuur van Indonesië want vaak voelen de Indonesische jongeren zich vergeten in de huidige Nederlandse maatschappij. Omdat ze zich snel kunnen aanpassen aan de cultuur van het land waarin ze wonen.

Met opzet wordt voor de naam Miss en Mister Indonesisch gekozen en niet Miss en Mister Indonesië of Miss en Mister Indonesia, omdat het gaat om een “miss en mister” met Indonesische wortel of verbonden zijn met Indonesië. Dat kunnen dus ook dames en heren zijn die Indonesisch-Chinees bloed hebben, Indonesisch-Nederlands, Indonesisch-Surinaams enzovoort. Of dames en heren die affiniteit hebben met Indonesië en reeds pencak-silat of Indonesische dans beoefenen. Met Miss en Mister Indonesisch komt Indonesië meer in het voetlicht zowel bij de jonge als bij de oudere generatie.

Kijk voor meer informatie op: www.missindonesisch.nl